De Privacy Policy voor Klanten

Gegevens die door de klant verstrekt worden

DrawYourMap.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

1a Het verwerken van de bestelling.

1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan DrawYourMap.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle stedentrip met kinderen voor de klant.

1b Het sturen van een digitale nieuwsbrief indien de klant zich hiervoor heeft aangemeld.

2. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant aan DrawYourMap.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel:

2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging

De gegevens die de klant aan DrawYourMap.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. DrawYourMap.nl kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door DrawYourMap.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.