We hebben deze disclaimer formeel gehouden. De teksten in onze blogs, nieuwsbrief of onze boeken daarentegen zijn vrolijk, interessant en leerzaam en nodigen om verder te lezen!

Disclaimer voor www.drawyourmap.nl

De Dirigent B.V. (Kamer van Koophandel: 34118031) handelend onder de naam DrawYourMap, hierna te noemen DrawYourMap, verleent u hierbij toegang tot www.drawyourmap.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen en u aan te melden voor onze diensten.

DrawYourMap behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

DrawYourMap spant zich in om de inhoud van www.drawyourmap.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.drawyourmap.nl aangeboden gratis materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van DrawYourMap.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.drawyourmap.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met DrawYourMap. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.drawyourmap.nl. DrawYourMap oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op www.drawyourmap.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan DrawYourMap nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij DrawYourMap en haar bezoekers.

De inhoud van www.drawyourmap.nl is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.